fbpx

Din säkerhet och integritet är viktig för oss

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

För att kunna erbjuda dig Smartsvar samlar vi ditt namn, telefonnummer, företagsnamn, företagsnummer samt epost. Samtalsdata som samlas in är inspelad samtal för att du ska kunna kontrollera innehållet samt namn och nummer på personen som ringde dig.

Enligt Datainspektionen så är digitalt lagrade ljudinspelningar klassade som personuppgifter, även om det inte nämns några namn i inspelningen. Detta innebär att de måste hanteras enligt säkerhetskraven inom GDPR. Om en inspelning går att koppla till en specifik person är det ännu viktigare att säkerheten håller en hög nivå. 

 

Vilka vi delar din data med / Underbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-underleverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi behåller dina uppgifter så länge du är kund hos oss, eller tills när du själv väljer att radera dom. Inspelningar sparas i max 3 månader. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. 

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål

 

Vilkor

Gäller till den 1:a mars 2020.
Dialogerna kan komma att ändras i syfte att förbättra användarupplevelsen.
Svarsrösten kan komma att ändras utan förvarning i syfte att byta till bättre röst modeller.
Vi förbehåller rätten att tillfälligt stänga av tjänsten vid underhåll eller utveckling. Detta sker företrädesvis nattetid.

Support

All ärendehantering sker via epost om inget annat anges. Vi försöker svara så fort det går och driftproblem kommer att prioriteras.

Ingen data lämnar EU och all kommunikation är krypterad under transport samt när det är lagrat. Det är endast du som har tillgång till din egen data. Ett fåtal personer på Smartsvar har åtkomst åt din data, detta behövs ur felsökningssyfte samt för att kunna förbättra våra tjänst. 
Ingen på Smartsvar kommer att lyssna på inspelade samtal såvida du som användare ger oss den rätten.
All användning av Smartsvar i brottsliga syften är strängt förbjudet. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som inte följer våra villkor.  
Stäng meny